Islamista

Koska islam on nykyään, maahanmuuton lisäksi, yksi kuumimmista puheenaiheista, päätin pistää korteni kekoon islam-keskustelussa. Haluan korostaa, etten ole mikään islamin asiantuntija. Jos haluat itse muodostaa mielipiteesi islamista, suosittelen Sinua lukemaan Koraanin ja profeetta Muhammadin elämänkerran. Niin minäkin olen tehnyt.

Islam, rauhan uskonto

Varsin usein kuulee väitteen, että islam on rauhan uskonto. Pitääkö tämä paikkansa? Valitettavasti ei, mikäli rauhalla tarkoitetaan ystävällistä rinnakkaiseloa muiden uskontojen ja maailmankatsomusten kanssa. Toki on olemassa muslimeja, jotka elävät rauhallista rinnakkaiseloa muihin uskontokuntiin kuuluvien kanssa, heistä lisää myöhemmin.

Islam on hyvin laajentumishaluinen uskonto, se jakaa maailman kahteen alueeseen, dar al-islam:iin (islamin alue) ja dar al-harb:iin (sodan alue). Isla­min alue koostuu niistä maista, joissa vallitsee islamilainen laki, sharia. Sodan alue käsittää ne maat, joka eivät ole hyväksyneet islamin lakia, eli ovat sotatilassa jumalan tahtoa vastaan. Muslimien on velvollisuus käydä sotaa dar al-harbia vastaan, kunnes Allahin tahto toteutuu kaikkialla.

Islamin päämääränä on siis saattaa sharia voimaan kaikkialla maailmassa, ts. vallata maailma. Historiassa on ollut kaksi suurta jihad-aaltoa: Ensimmäinen suuri jihadin aalto oli vuosina 622-750. Toinen suuri aalto oli vuosina 1071-1683, jolloin islamin valta ulottui Eurooppaan asti. Tänään on meneillään nk. kolmas jihad. Tämä näkyy mm. lähes päivittäisinä terrori-iskuina, sekä da’wa:na, jolla yritetään käännyttää ei-muslimeja islamiin.

***

Muhammed sanoi: ”Minun on käsketty taistelemaan kansan kanssa, kunnes he sanovat: ’Ketään muuta ei kuulu ylistää kuin Allahia.’ Kuka tahansa sanoo: ’ Ketään muuta ei kuulu ylistää kuin Allahia,’ hänen elämänsä ja omaisuutensa minä säästän.” (muuten niitä ei säästetä) (Sahih Bukhari vol. 4:196)

Maltillinen islam vai maltillisia muslimeja

Erityisesti uuskonservatiivien visio maltillisesta islamista on hyvä, mutta hyvin naivii. Väkivalta kuuluu oleellisena osana islamiin, jos vaikkapa ryhmä maltillisia muslimeja päättäisi uudistaa islamin, ottaa siitä epäkohdat pois, mitä todennäköisemmin siitä syntyisi uusi uskonto, jonka islam tuomitsisi harhaoppisena. Ei ne epäkohdat lähde siitä islamista pois, vaikka jotkut muslimit eivät niitä nuodatakaan.

Sen sijaan maltillisia muslimeja on, ja toivottavasti tulee olemaankin. Maltillinen muslimi on henkilö, joka tietoisesti ei noudata islamin lukuisia epäkohtia. Hän korkeintaan noudattaa vain islamin harmittomia puolia kuten käy rukoilemassa, ei syö sikaa, paastoaa, antaa almuja köyhille.

On myös sellaisia muslimeja, jotka ovat kovin tietämättömiä islamista. Heitä kutsutaan passiivisiksi muslimeiksi, nimimuslimeiksi.

Euroopan islamisoituminen

Monet ovat kuulleet puhuttavan Euroopan islamisoitumisesta ja Eurabiasta. Kieltämättä sellaisille ihmisille, joilla ei ole tarkempaa tietoa asiasta, voi moiset puheet kuulostaa melko sekopäisiltä (nimim. kokemusta on). Kuitenkin Eurooppa on islamisoitumassa, ja tämä muodostaa suuren uhan eurooppalaisten tulevaisuudelle.

Euroopan islamisoitumisen ajankohdasta on kaksi skenaariota, hidas ja nopea. Hitaan arvion mukaan 2050-luvulla Euroopan väkiluvusta on 15-20% muslimeja. Nopean arvion mukaan suuri osa Euroopasta on muslimienemmistöinen 2050-luvulle tultaessa.

Muslimien määrän kasvu näkyy ja kuuluu jo nyt. Tässä muslimien osuus muutamissa eurooppalaisissa kaupungeissa:

  • 25%, Marseille (Ranska)
  • 20%, Malmö
  • 15%, Bryssel, Birmingham, Pariisi
  • 10% Lontoo, Amsterdam, Rotterdam, Haag, Oslo, Kööpenhamina

Edellä mainituista kaupungeista Suomea lähinnä on Malmö. Ruotsalaisten muutto pois Malmöstä on käynnissä, ja kaupungin arvellaan olevan muslimienemmistöinen hyvin pian. Malmön ongelmalähiöistä tunnetuin on Rosengård, jossa 94% asukkaista on maahanmuuttajia. Radikalisoituminen Rosengårdissa on kasvanut räjähdysmäisesti, ja on alkanut leviämään myös muihin lähiöihin. (Saman kaltainen slummi on muodostumassa myös Turun Varissuolle).

Mistä Euroopan islamisoituminen sitten johtuu? Monikultturismista. Koska monikultturistit haluavat mahdollisimman paljon mahdollisimman erilaisia ihmisiä Eurooppaan, ja koska islam pyrkii leviämään kaikkialle, on lopputulos varttia vaille valmis.

Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä pysäyttää islamisoitumista: Meidän tulee syrjäyttää nykyisin vallassa olevat, islamin edessä nöyristelevät poliitikot ja äänestettävä sellaisia poliitikkoja, jotka uskaltavat pysäyttää islamisoitumisen. Muslimien maahanmuutto länteen tulee pysäyttää. Euroopassa jo nyt asuvia muslimeja ei pidä karkoittaa, mutta heidän tulee sitoutua assimiloitumaan isäntämaan kulttuuriin ja heitä tulee kannustaa palaamaan kotimaihinsa mm. taloudellisilla avustuksilla. Moskeijoita ja islamilaisia kouluja ei tule enää rakentaa. Islamilaiset koulut tulee lakkauttaa, ja jo olemassa olevia moskeijoita tulee valvoa tarkasti, ettei niissä saarnata jihadia ym. länsivastaisuutta.

Mainokset

Viimeisimmät

RSS